• Teoria umyslu emocje
 • Slajd1
 • Slajd2
 • Slajd3
 • Slajd4
 • Slajd5
 • Slajd6

Karty pracy teoria umysłu – emocje

40,00 

Kategoria:

Karty pracy teoria umysłu – emocje” to karty specjalistyczne.

Trzecia część kart pracy, dotyczy sfery emocjonalnej i zawiera zadania dotyczące emocji ale właśnie w odniesieniu do tego „po co one nam są potrzebne”. Chciałabym, aby każde dziecko wiedziało, że wszystkie emocje są nam potrzebne i co nam one dają.

Dzięki tym kartom pracy dzieci będą umiały rozpoznać jaka emocja pomoże im w danej sytuacji i co dzięki niej otrzymają. Jak też co mogą zrobić ze swoimi emocjami.

Karty składają się z 3 rozdziałów, które zawierają podrozdziały dotyczące różnych emocji:

 1. PO CO SĄ EMOCJE CZ. I
 • RADOŚĆ
 • SMUTEK
 • ZŁOŚĆ
 • STRACH
 1. PO CO SĄ EMOCJE CZ. II
 • WSTRĘT
 • WSTYD
 • ZASKOCZENIE
 • ZAZDROŚĆ
 • MIŁOŚĆ
 1. MOJE EMOCJE
 • MIŁOŚĆ
 • SMUTEK
 • LĘK
 • ZŁOŚĆ

Każdy rozdział zawiera przykłady i zadania dotyczące emocji i wyjaśnienia po co jest nam potrzebna dana emocja, co nam daje, jak też różne sytuacje, w których należy określić czy wystąpiła prawidłowa emocja i co ona nam dała. Dzieci mają za zadanie zaznaczać, wpisywać, wyjaśniać poszczególne kwestie, a następnie odnieść je do siebie i swoich doświadczeń. W ten sposób uczą się, po co jest im potrzebna dana emocja, kiedy ją odczuwać i jak sobie z nimi radzić.

„Karty pracy teoria umysłu – Emocje” skierowane są głównie do dzieci w wieku szkolnym, ich terapeutów, nauczycieli, opiekunów oraz rodziców. W przypadku młodszych dzieci można wykorzystać część kart, wykonując je wspólnie z dzieckiem.

Karty można dzielić na poszczególne emocje oraz zmieniać kolejność realizacji rozdziałów w zależności od potrzeb. Sprawdzą się zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak też grupowych.

Zestaw obejmuje 102 kart w tym 60 karty pracy z instrukcją wykonania, pozostałe karty to przykładowe odpowiedzi oraz opisy poszczególnych rozdziałów. Karty są do samodzielnego wydruku w formacie PDF.

PRAWA AUTORSKIE:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być publikowana w Internecie, przedrukowywana ani w żaden inny sposób udostępniana (mechanicznie, elektronicznie), łącznie z kserowaniem w celach zarobkowych i odtwarzaniem w środkach masowego przekazu włącznie, bez zgody pisemnej Marty Niedziółka – autorki kart.

Wyrażam zgodę na udostępnianie pojedynczych kart podopiecznym/pacjentom w celach terapeutycznych, dydaktycznych online lub pracy własnej.