• dcz_zestaw_1
 • Karta 10
 • Karta 18
 • Karta 39
 • Karta 50
 • Karta 82
 • Teoria umysłu – psychoedukacja_Karty pracy_ebook_Marta Niedziółka_Strona_066
 • Teoria umysłu – psychoedukacja_Karty pracy_ebook_Marta Niedziółka_Strona_053
 • Teoria umysłu – psychoedukacja_Karty pracy_ebook_Marta Niedziółka_Strona_034
 • Teoria umysłu – psychoedukacja_Karty pracy_ebook_Marta Niedziółka_Strona_004
 • Slajd1
 • Slajd2
 • Slajd3
 • Slajd4
 • Slajd5
 • Slajd6

Zestaw: Karty pracy teoria umysłu – psychoedukacja. Część I i II. Kart y pracy teoria umysłu – emocje.

99,00 

Kategoria:

Karty pracy teoria umysłu – psychoedukacja. Dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i trudnościami komunikacyjnymizarówno część I jak i część II, to karty specjalistyczne.

Obydwie części zawierają zagadnienia, które mają na celu poprawić funkcjonowanie dzieci
z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz trudnościami komunikacyjnymi w obszarze teorii umysłu, rozumienia sytuacji społecznych oraz przyjmowania perspektywy drugiej osoby
i lepszego rozumienia swoich emocji. Karty zawierają sytuację i trudności, które spotykają moi podopieczni w codziennym funkcjonowaniu.

Pierwsza część składa się z dziewięciu rozdziałów:

 1. DECYDOWANIE
 2. BŁĄD-POMYŁKA
 3. POMOC
 4. ZMIANY
 5. PRACA W GRUPIE-WSPÓŁPRACA
 6. SKARŻENIE A INFORMOWANIE
 7. RELACJE
 8. KOMUNIKACJA
 9. SAMOŚWIADOMOŚĆ

A druga z siedmiu:

 1. ŻARTOWANIE A WYŚMIEWANIE
 2. POCHWAŁA A UWAGA
 3. ZWRACANIE NA SIEBIE UWAGI
 4. OPOWIADANIE – ROZMOWA
 5. KORZYSTANIE Z INTERNETU
 6. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 7. SAMOŚWIADOMOŚĆ

Trzecia część kart pracy, czyli „Karty pracy teoria umysłu – emocje”, dotyczy sfery emocjonalnej i zawiera zadania dotyczące emocji ale właśnie w odniesieniu do tego „po co one nam są potrzebne”. Chciałabym, aby każde dziecko wiedziało, że wszystkie emocje są nam potrzebne i co nam one dają.

Dzięki tym kartom pracy dzieci będą umiały rozpoznać jaka emocja pomoże im w danej sytuacji i co dzięki niej otrzymają. Jak też co mogą zrobić ze swoimi emocjami.

Karty składają się z 3 rozdziałów, które zawierają podrozdziały dotyczące różnych emocji:

 1. PO CO SĄ EMOCJE CZ. I
 • RADOŚĆ
 • SMUTEK
 • ZŁOŚĆ
 • STRACH
 1. PO CO SĄ EMOCJE CZ. II
 • WSTRĘT
 • WSTYD
 • ZASKOCZENIE
 • ZAZDROŚĆ
 • MIŁOŚĆ
 1. MOJE EMOCJE
 • MIŁOŚĆ
 • SMUTEK
 • LĘK
 • ZŁOŚĆ

 

Każda część kart zawiera historyjki i przykłady z codziennych sytuacji. Dzieci mają za zadanie zaznaczać, wpisywać, wyjaśniać poszczególne kwestie, a następnie odnieść je do siebie
i swoich doświadczeń. W ten sposób uczą się, czy dane zachowanie było prawidłowe czy nie oraz jak inaczej można było postąpić. Karty o emocjach zawiera przykłady i zadania dotyczące emocji i wyjaśnienia po co jest nam potrzebna dana emocja, co nam daje, jak też różne sytuacje, w których należy określić czy wystąpiła prawidłowa emocja i co ona nam dała.

„Karty pracy teoria umysłu – psychoedukacja i emocje” skierowane są głównie do dzieci szkolnych, ich terapeutów, nauczycieli, opiekunów oraz rodziców. Zdarzyło mi się stosować je również u młodszych dzieci 6-letnich, przy czym były to dzieci wysokofunkcjonujące jak też należy je wtedy czytać dzieciom aby mogły je wykonać.

Karty można dzielić tematycznie oraz zmieniać kolejność realizacji rozdziałów w zależności od potrzeb. Sprawdzą się zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak też grupowych. Podzielone są na poszczególne rozdziały, które odnoszą się do codziennych sytuacji i emocji. Sprawdzą się zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak też grupowych.

Zestaw w I części obejmuje 160 kart w tym 92 karty pracy z instrukcją wykonania, pozostałe karty to przykładowe odpowiedzi oraz opisy poszczególnych rozdziałów, natomiast II część obejmuje 126 kart w tym 83 karty pracy z instrukcją wykonania. Zestaw III obejmuje 102 kart w tym 60 karty pracy z instrukcją wykonania, pozostałe karty to przykładowe odpowiedzi oraz opisy poszczególnych rozdziałów. Karty są do samodzielnego wydruku w formacie PDF.

PRAWA AUTORSKIE:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być publikowana w Internecie, przedrukowywana ani w żaden inny sposób udostępniana (mechanicznie, elektronicznie), łącznie z kserowaniem w celach zarobkowych i odtwarzaniem w środkach masowego przekazu włącznie, bez zgody pisemnej Marty Niedziółka – autorki kart.

Wyrażam zgodę na udostępnianie pojedynczych kart podopiecznym/pacjentom w celach terapeutycznych, dydaktycznych online lub pracy własnej.