• dcz_bg_1100x1100_2
 • Karta 10
 • Karta 18
 • Karta 39
 • Karta 50
 • Karta 82

Karty pracy teoria umysłu – psychoedukacja. Dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i trudnościami komunikacyjnymi. Część II.

40,00 

Kategoria:

Karty pracy teoria umysłu – psychoedukacja. Dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i trudnościami komunikacyjnymi część 2” to karty specjalistyczne.

Druga część kart stanowi kontynuację, jak również uzupełnienie, części pierwszej. Zawierają nowe zagadnienia, które mają na celu poprawić funkcjonowanie dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz trudnościami komunikacyjnymi w obszarze teorii umysłu, rozumienia sytuacji społecznych oraz przyjmowania perspektywy drugiej osoby i lepszego rozumienia swoich emocji.

„Karty pracy teoria umysłu – psychoedukacja” skierowane są głównie do dzieci w wieku 7-14 lat, ich terapeutów, nauczycieli, opiekunów oraz rodziców. Zdarzyło mi się stosować je również u młodszych dzieci 6-letnich, przy czym były to dzieci wysokofunkcjonujące.

Karty można dzielić tematycznie oraz zmieniać kolejność realizacji rozdziałów w zależności od potrzeb. Sprawdzą się zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak też grupowych. Podzielone są na poszczególne rozdziały, które odnoszą się do codziennych sytuacji.

Rozdziałów jest siedem:

 1. ŻARTOWANIE A WYŚMIEWANIE
 2. POCHWAŁA A UWAGA
 3. ZWRACANIE NA SIEBIE UWAGI
 4. OPOWIADANIE – ROZMOWA
 5. KORZYSTANIE Z INTERNETU
 6. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 7. SAMOŚWIADOMOŚĆ

Każdy rozdział zawiera historyjki i przykłady z codziennych sytuacji. Dzieci mają za zadanie zaznaczać, wpisywać, wyjaśniać poszczególne kwestie, a następnie odnieść je do siebie i swoich doświadczeń. W ten sposób uczą się, czy dane zachowanie było prawidłowe czy nie oraz jak inaczej można było postąpić.

Zestaw obejmuje 126 kart w tym 83 karty pracy z instrukcją wykonania, pozostałe karty to przykładowe odpowiedzi oraz opisy poszczególnych rozdziałów. Karty są do samodzielnego wydruku w formacie PDF.

PRAWA AUTORSKIE:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być publikowana w Internecie, przedrukowywana ani w żaden inny sposób udostępniana (mechanicznie, elektronicznie), łącznie z kserowaniem w celach zarobkowych i odtwarzaniem w środkach masowego przekazu włącznie, bez zgody pisemnej Marty Niedziółka – autorki kart.

Wyrażam zgodę na udostępnianie pojedynczych kart podopiecznym/pacjentom w celach terapeutycznych, dydaktycznych online lub pracy własnej.