• KWADRAT_wwww
  • STR 34
  • STR 26
  • STR 19
  • STR 11

Karty pracy jak wzmacniać poczucie własnej wartości i samoświadomości

40,00 

Kategoria:

„Karty pracy jak wzmacniać poczucie własnej wartości i samoświadomości” to karty specjalistyczne.

Dzięki tym kartom dzieci będą uczyły się poznawać siebie, swoje możliwości, własną tożsamość, jak sobą kierować, jakich dokonywać wyborów oraz jak zadbać o siebie i swoje potrzeby.

Chciałabym, aby każde dziecko znało siebie, swoje potrzeby, dostrzegało swoje mocne strony, umiało radzić sobie z sytuacjami, które je spotykają, budowało poczucie swojej wartości i swoją tożsamość.

„Karty pracy jak wzmacniać poczucie własnej wartości i samoświadomości” skierowane są głównie do dzieci w wieku szkolnym, ich terapeutów, nauczycieli, opiekunów oraz rodziców. W przypadku młodszych dzieci można wykorzystać część kart, wykonując je wspólnie z dzieckiem.

Ebook składa się z 40 kart do samodzielnego wydruku w formacie PDF. W tym 30 kart, to są karty z zadaniami do wykonania, a pozostałe karty to dodatek, gdzie znajdziecie Państwo uzupełnienie, jak można połączyć niektóre karty z innymi propozycjami istniejącymi już na rynku.

PRAWA AUTORSKIE:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być publikowana w Internecie, przedrukowywana ani w żaden inny sposób udostępniana (mechanicznie, elektronicznie), łącznie z kserowaniem w celach zarobkowych i odtwarzaniem w środkach masowego przekazu włącznie, bez zgody pisemnej Marty Niedziółka – autorki kart.

Wyrażam zgodę na udostępnianie pojedynczych kart podopiecznym/pacjentom w celach terapeutycznych, dydaktycznych online lub pracy własnej.