"Dziecko - człowiek"

"Dziecko - człowiek"

"Dziecko nie jest Twoje- mówił- dziecko jest człowiekiem." /J. Korczak, "Jak kochać dziecko"/

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin określa sprzedaż ebook’ów (kart pracy) przez „Dziecko-Człowiek” porady psychologiczno- terapeutyczne Marta Niedziółka ul. Międzyrzecka 58/62, 21-400 Łuków, NIP 825-194-41-45

  1. Przedmiot sprzedaży.

Sprzedaż dotyczy kart pracy w formacie PDF. Karty są do samodzielnego wydruku i nie są edytowalne. Kontakt ze sprzedawca jest możliwy pod adresem marta@dzieckoczlowiek.pl

  1. Wymagania techniczne.

Dostęp do komputera/laptopa/tabletu/smartphona z dostępem do Internetu oraz aktywne konto e-mail. Zainstalowany program obsługujący format .pdf. (można zainstalować za darmo ze strony producenta https://get.adobe.com/pl/reader/).

  1. Sprzedaż.

Zakup kart odbywa się przez sklep internetowy, przy pomocy przelewu standardowego lub szybkie przelewy przelewy24.

Po zaksięgowaniu przelewu na koncie, na podany adres email z zamówienia, otrzymują Państwo link z dostępem do zamówionych kart pracy. Za zaksięgowanie płatności uznaje się fizyczny wpływ na moje konto bankowe (proszę uwzględnić weekendy i okres świąteczny przy dokonywaniu zakupów). Od momentu zaksięgowania płatności, pliki zostaną wysłane w najkrótszym możliwym czasie (max. 24 godz.).

W sytuacji kiedy nie otrzymalibyście państwo linku do kart, proszę sprawdzić SPAM, a następnie skontaktować się pod adresem marta@dzieckoczlowiek.pl.

W skład ceny EBOOKA wchodzi podatek dochodowy VAT. Sprzedawca jest zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art.113 ust1 Ustawy Vat.

  1. Prawa autorskie.

Firma „Dziecko – Człowiek” Marta Niedziółka zachowują wszelkie prawa, w tym prawa własności i udziały dotyczące Usług lub sprzedawanych produktów, jak też nie udziela Użytkownikowi żadnych praw dotyczących tajemnic handlowych, znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw w odniesieniu do elementów zawartych w Produktach.

  1. Niedozwolone użytkowanie.

Użytkownik nie może korzystać ebooka w sposób niedozwolony. Niedozwolone jest na przykład:

  1. Kopiowanie, modyfikowanie, udostępnianie, odsprzedawanie kart oraz udzielanie dalszych licencji;
  2. Udostępnianie lub zezwalanie innym na korzystanie z kart z użyciem danych konta Użytkownika;
  3. Udostępnianie zawartości lub podejmowanie działań naruszających prawa własności intelektualnej, prawa autorskie (osobiste i majątkowe), prawa do znaków (handlowych i towarowych), prawa dotyczące nieuczciwej konkurencji, prawo do zachowania prywatności, tajemnice handlowe, prawo do upubliczniania;
  4. Reklamacje i odstąpienie od umowy.

Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu przesłania kupującemu wiadomości e-mail z plikiem do pobrania.

Po wysłaniu ebooka użytkownikowi, nie ma już możliwości odstąpienia od umowy.

Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność, jeśli odstąpienie od umowy nastąpi przed przesłaniem ebooka.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Jeśli świadczenia rozpoczęło się za zgodą konsumenta, jak też przed złożeniem rezygnacji i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Konsument ma prawo do składania reklamacji. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony Internetowej, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail marta@dzieckoczlowiek.pl .

W reklamacji Kupujący przede wszystkim powinien podać: imię i nazwisko, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony Internetowej, oraz adres do korespondencji. Wszelkie reklamację będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Niniejszy regulamin obowiązuję od dnia 20 czerwca 2020.