"Dziecko - człowiek"

"Dziecko - człowiek"

"Dziecko nie jest Twoje- mówił- dziecko jest człowiekiem." /J. Korczak, "Jak kochać dziecko"/

DZIECKO, ROZWÓJ DZIECKA

Rozwój Mowy…MELODIA od 0 do 1 r.ż. :)

Kończąc krótką charakterystykę rozwoju wieku niemowlęcego, chciałabym przedstawić rozwoju mowy wg L. Kaczmarka.

A mianowicie:

Dziecko na etapie rozwoju mowy MELODII jest w wieku 0-1 roku. Etap ten wyróżnia się:

-krzykiem, płaczem, okrzykami naturalnymi, tworzeniem onomatopei (czyli: pomróki, mlaskanie, gruchanie, cmokanie);

-głównie w tym okresie zwraca się uwagę na cechy prozodyczne wypowiedzi, (czyli: akcent, ton, barwa i głośność);

-dziecko jeszcze nie rozumie treści wypowiedzi;

gruchanie u dziecka jest odruchem bezwarunkowym, nie podlega kontroli słuchu, następnie jeśli dziecko nie ma problemów ze słuchem to przechodzi samoczynnie w gaworzenie, natomiast u dzieci niesłyszących gruchanie utrzymuje się do 18 miesiąca;

-gaworzenie przechodzi w sylaby (poprzez długotrwałe powtarzanie), a najpopularniejszą głoską jest „M”;

-dzieci z upośledzeniem umysłowym również gaworzą;

-gaworzenie jest formą komunikacji- jeśli dziecko jest zadowolone to wtedy gaworzy, dlatego trzeba dzieci stymulować podczas gaworzenia, czytać im, mówić do nich, aby potem mogło nauczyć się mówić.

Od poczęcia Naszych maluszków, mówmy do nich, słuchajmy muzyki i rozmawiajmy z nimi a tym samym ułatwiamy im późniejszy start w nauce mówienia a następnie czytania i pisania. Kaczmarek również mówi o etapie przygotowawczym, potocznie zwanym etapem zerowym w rozwoju mowy u dzieci-  jest to czas w brzuchu matki (od 3 do 9 miesiąca płodowego) :). Jest to czas kiedy dziecko zapamiętuje powtarzane rytmy, np.około 4 miesiąca zapamiętuje kołysanie, kolebanie natomiast około 7 miesiąca rejestruje rytm bicia serca matki, dzięki któremu później z łatwością potrafi ją rozpoznać.

Nie bagatelizujmy tego i jak najczęściej i jak najwięcej czytajmy Naszym pociechom, mówmy do nich, śpiewajmy im aby później mogły to robić razem z nami. 🙂 Przyjemnej zabawy z mową życzę 🙂 .

Skomentuj

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.