"Dziecko - człowiek"

"Dziecko - człowiek"

"Dziecko nie jest Twoje- mówił- dziecko jest człowiekiem." /J. Korczak, "Jak kochać dziecko"/

OFERTA

Psycholog dziecięcy Warszawa Ursynów Oferta psychologiczno – terapeutyczna

Psycholog dziecięcy Warszawa Ursynów

 • Dzieci w wieku przedszkolnym 1,5 – 6 lat:
 1. Psychoedukacja w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym dziecka;
 2. Badanie gotowości szkolnej dziecka;
 3. Diagnoza ryzyka wystąpienia dysleksji rozwojowej;
 4. Wskazywanie mocnych i słabych stron pod względem rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego;
 5. Praca nad samodzielnością dziecka;
 • Dzieci i młodzież w wieku 6-13 lat:
 1. Trudności w nauce pisania lub czytania, w poprawie koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo- ruchowej;
 2. Problemy z dysleksją, dysortografią czy dysgrafią;
 3. Wskazywanie trudności związanych z relacjami społecznymi (w rodzinie i szkole, wśród rówieśników);
 4. Uspołecznianie dzieci i młodzieży (praca nad złością, gniewem, tożsamością dziecka, itd.);
 5. Konsultacje problemów wieku dojrzewania oraz związanych z agresją, trudnym zachowaniem, buntem, itd.;
 6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 7. Praca nad samoświadomością i teorią umysłu.
 8. Terapia dzieci ze spektrum Autyzmu (ZA, całościowe zaburzenia rozwoju i autyzm dziecięcy).
 • Oferta dla rodziców:
 1. Psychoedukacja;
 2. Doskonalenie umiejętności wychowawczych;
 3. Pomoc w radzeniu sobie z kryzysami wychowawczymi;
 4. Bunt 3 latka oraz nastolatków, czym są, czym się różnią i jak sobie z tym radzić;
 5. Jak pomóc swojemu dziecku z dysleksją, dysortografią czy dysgrafią;
 6. Jak rozmawiać z dzieckiem- aby nas słuchało i jak słuchać dziecka aby chciało do nas mówić;
 7. Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka;
 8. Praca w domu z dzieckiem ze spektrum Autyzmu (ZA, całościowe zaburzenia rozwoju i autyzm dziecięcy).
 9. Konsultacja prawidłowego rozwoju dziecka.

KONTAKT:

tel. 603033646,  @ niedziolka.marta@gmail.com ,

Zapraszam 🙂

Skomentuj

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.