"Dziecko - człowiek"

"Dziecko - człowiek"

"Dziecko nie jest Twoje- mówił- dziecko jest człowiekiem." /J. Korczak, "Jak kochać dziecko"/

DZIECKO, EMOCJE, ROZWÓJ DZIECKA

Rozwój społeczno – emocjonalny dziecka między trzecim a czwartym rokiem życia

Rozwój społeczno – emocjonalny dziecka pomiędzy 3 a 4 rokiem życia

➡️ od 36 miesiąca zaczyna tworzyć swoją tożsamość i odrębność od innych;

➡️ od 36 miesiąca zna członków swojej rodziny, potrafi określić relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny;

➡️ od 36 miesiąca mocno wyraża swoje emocje, ma trudność aby samodzielnie się uspokoić ale korzysta ze wsparcia osoby dorosłej;

➡️ od 37 miesiąca dziecko mówi wyraźnie, pełnymi i złożonymi zdaniami;

➡️ od 37 miesiąca rozpoznaje podstawowe emocje: wesoły, smutny, zły i przestraszony i potrafi podać ich przyczynę jeśli jest ona konkretnie pokazana;

➡️ od 38 miesiąca zaczyna częściej okazywać emocje względem innych członków rodziny, mówi że kogoś kocha ale też, że nie lubi jak ktoś mu czegoś zakazał, w taki sposób wyraża swoje niezadowolenie;

➡️ od 38 miesiąca podczas zabawy z grupką dzieci potrafi poczekać na swoją kolej;

➡️ od 38 miesiąca zaczyna zadawać zróżnicowane pytania: gdzie, kto, kiedy, z kim, itp.;

➡️ od 38 miesiąca potrafi prawidłowo określić swoje emocje i adekwatnie podać kiedy jest wesołe a kiedy smutne, nawet jeśli w tym momencie odczuwa inną emocję;

➡️ od 38 miesiąca wykonuje polecenia dwu- i trzy -elementowe;

➡️ od 40 miesiąca zaczyna zawiązywać przyjaźnie z jednym lub dwojgiem dzieci;

➡️ od 40 miesiąca potrafi dzielić się zabawkami z innymi dziećmi i robi to chętnie;

➡️ od 40 miesiąca prawidłowo zgłasza a nie oznajmia swoje potrzeby, np. korzystanie z toalety, jedzenie, chęć zabawy itp.

➡️ od 41 miesiąca zaczyna opowiadać krótkie wymyślone bajki i historyjki oraz odtworzyć fragment czytanej bajki;

➡️ od 41 miesiąca angażuje się w proste gry z regułami, które proponują inne dzieci;

➡️ od 42 miesiąca podejmuje ciągłą zabawę z rówieśnikami, trwającą minimum 15 minut;

➡️ od 42 miesiąca bawi się w zabawy tematyczne z uwzględnieniem ról społecznych (mama, tata, sprzedawca, kucharz, nauczyciel, itp.);

➡️ od 43 miesiąca utrzymuje temat rozmowy z drugą osobą;

➡️ od 43 miesiąca zaczyna dbać o swoich kolegów i koleżanki i pomaga im podczas zabawy czy robienia prostych zadań plastycznych;

➡️ od 44 miesiąca zaczyna rozumieć pojecie przyczynowości i zauważać, że to ono sprawia że jakieś rzeczy się dzieją i że coś się wydarzyło;

➡️ od 44 chcąc dołączyć do zabawy, pyta inne dzieci czy może, analogicznie jest z zabawkami, którymi chciałoby się pobawić a które nie należą do niego;

➡️ od 45 miesiąca jeśli ma możliwość wyboru pomiędzy zabawą z dorosłym a z rówieśnikiem, to wybierze zabawę z rówieśnikiem;

➡️ od 46 miesiąca daje sobie wytłumaczyć decyzje osób dorosłych względem siebie i swojego zachowania;

➡️ od 47 miesiąca zaczyna dostrzegać emocje innych dzieci, podejmuje próby pocieszania ich i rozumie, że inni mogą czuć coś innego niż ono samo;

➡️ od 48 miesiąca nadal ma trudność z odróżnieniem fikcji od rzeczywistości, mogą pojawić się stany lękowe przed wyobrażonymi potworami, duchami, itp.;

➡️ od 48 miesiąca może mieć wyobrażonego przyjaciela;

➡️ od 48 miesiąca zaczyna generalizować swoje umiejętności i przenosić je z jednego miejsca na inne, rozumiejąc, że ustalone zasady odnośnie danej rzeczy obowiązują bez względu na miejsce;

➡️ od 48 miesiąca zaczynają co raz częściej samodzielnie pamiętać o zwrotach grzecznościowych typu: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry i do widzenia;

➡️ od 48 miesiąca rozumiejąc zasady rywalizacji ma dużą trudność z ponoszeniem porażki i z przegrywaniem;

Jeśli Wasze dziecko nie wykazuje tych cech to warto skonsultować się ze specjalistą psychologiem, logopedą lub pedagogiem.

Skomentuj

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.